HéLT KLAR TIL FØDSEL 

 

VARIGHED

Forløb med 4 mødegange af 2 timer.

UNDERVISERE

Janne Hasgaard: Jordemoder & yogalærer

Anna Falch: Klinisk diætist, yogalærer & kropsbehandler

DET FÅR DU:

Lydfil til afspænding

Lydfil med åndedrætsøvelse

Billedemateriale til dig og din partner med rebozo, smertelindrende- og ve-fremmende akupressurpunkter 

Filmmateriale med fødselsforberedende yogaøvelser

 DATOER & FORLØB
Klik HER

 PRIS

 1650 kr.

 

 

MEDLEM AF SYGEFORSIKRING DANMARK?

 min. 30% refusion på forløbet.

KØB HER

 

 

 

 

 

 

MED JORDEMODER, DIÆTIST & YOGA

Dette forløb henvender sig til dig, som er gravid. Dig som ønsker at blive ”HeLT KLAR TIL FØDSEL”, med en god fødselsoplevelse i sigte. 

Se kommende forløb HER & køb HER.

På forløbet bliver du guidet til at indøve smertelindringsteknikker, som kan hjælpe dig til at mildne smerte og ubehag under fødslen. Der fokuseres på såvel fysisk- som mental fødselsforberedelse. Du er velkommen på forløbet uanset om du er gravid for første gang, eller har været det før. 

Særligt for dette forløb på fire gange er, at du vil modtage kvalificeret undervisning af såvel: jordemoder, diætist, zoneterapeut og yogalærer. Dermed vil graviditeten, fødslen og tiden efter blive omfavnet bredt, med fokus på såvel teori som brugbare smertelindrendeteknikker og fødestillinger. 
Undervisningen foregår i mindre hold, på max. 10 deltagere, hvilket giver en unik mulighed for tid og vejledning til den enkelte gravide.
Gennem forløbet “HéLT KLAR TIL FØDSEL” bliver du bekendt med vejrtrækningsøvelser, fødestillinger, rebozo samt tryk til smertelindring og fødselsfremmende behandling. Desuden vil du få et indgående kendskab til fødselsforløbet, fra det går igang, til du ligger med din lille nyfødte ved brystet.

Din fødselspartner vil blive inviteret med til 2 timers intensivt kursus med henblik på at blive uddannet i at udøve optimal støtte under fødslen. Således vil din fødselspartner få en "værktøjskasse" fuld af redskaber, til at indtage en aktiv rolle i graviditeten og fødselsforløbet. 

Du er velkommen fra begyndelsen af din graviditet, og helt frem til termin.
Det kan anbefales, at kombinere ”HeLT KLAR TIL FØDSEL” med ”HeLT GRAVIDYOGA”, da du dermed kan få ugentlig undervisning i yoga, som omfatter de teknikker du bliver præsenteret for på ”HeLT KLAR TIL FØDSEL”, dette er dog ikke et krav for at deltage.

Se kommende forløb HER & køb HER

 

 

MODUL 1: HéLT GRAVID

Jordemoderen fører dig ind i den nyeste viden omkring graviditet. Du vil blive præsenteret for, hvordan du kan bruge stillinger og vejrtækningsteknikker under graviditeten mhp. at afhjælpe graviditetsgener, samt blive klar til fødsel. 

Du vil desuden blive præsenteret for fødslens begyndelse, og lære at blive opmærksom på de tidlige tegn på fødsel, herunder hvordan du kan bruge smertelindringsteknikker i denne fase af forløbet. 
Derudover vil den kliniske diætist dele viden om kost under graviditeten, med henblik på at støtte op om en sund og god graviditet.

Du kan forvente at følgende emner vil blive gennemgået:

 • Graviditeten og barnet i livmoderen. Hvad skal du være opmærksom på?
 • Hvilke forandringer er naturlige og normale – og hvilke er unormale? Og hvad kan der gøres ved disse? 
 • At mærke liv – hvor meget, hvor lidt, hvor tit og hvorfor? 
 • ”Et kig ind i livmoderen”
 • Fødslens start; hvordan ved jeg, at fødslen er i gang?
 • Hvordan kan jeg smertelindre mig selv?
 • Hvordan kan min partner/fødselshjælper bidrage i denne del af fødslen? 
 • Kost og graviditet
 • Vejrtrækningsøvelser til brug under fødslen.
 • Yogastillinger og akupressurpunkter, som kan afhjæpe bla. væskeophobninger og fordøjelsesbesvær under graviditeten.

Se kommende forløb HER & køb HER

MODUL 2: HéLT FØDSEL

Jordemoderen vil dele viden og erfaringer omhandlende fødslens aktive fase. Du vil få viden om hvordan du kan bruge yogaen og smertelindringsteknikker under udvidelsesveer og presseveer.

Du vil blive støttet i, at blive afklaret omkring dine ønsker til fødslen, samt blive velinformeret om dine rettigheder, valg og muligheder som fødende, på såvel hospital som hjemme. 

Du kan forvente at følgende emner vil blive gennemgået:

 • Fødslens aktive fase: hvornår går man fra latensfase til den aktive fase? 
 • Smertelindring i fødslens aktive fase: hvordan kan jeg hjælpe mig selv bedst igennem fødslen? 
 • Yogastillinger og akupressurpunkter, som kan virke smertelindrende under fødslen.
 • Gennemgang af gode fødestillinger, samt afklaring af hvilke der er mindre gode.
 • Hvordan kan min partner/fødselshjælper bidrage til smertelindring? Hvordan kan han/hun være en aktiv hjælp i ve-arbejde/pauser? 
 • Presseteknik og stillinger til at presse i. Hvordan med bristninger?
 • Moderkagens fødsel og tilbud om medicin/ikke medicin i forbindelse hermed. 
 • Hvilke forestillinger har jeg om fødslen? Hvad vil jeg gerne, og hvad vil jeg mindre gerne?
 • Fødselsønskeliste.
 • Hvilke rettigheder, valg og muligheder har jeg som fødende i DK? Hvad enten det er derhjemme eller på hospitalet?

Se kommende forløb HER & køb HER

MODUL 3: HéLT PARTNER

Denne gang inviteres din fødselspartner med. Din fødselspartner er den person, som skal være tilstede under fødslen sammen med dig.

Temaerne denne aften vil primært være: fødselspartneres rolle og funktion, samt vejledning i brugbare smertelindrende fødselshjælper-teknikker (herunder rebozomassage, akupressurtryk og zoneterapi).
Desuden vil din fødselspartner få viden om fødslens forløb og tiden efter, således at i begge er godt forberedt og klar til det forstående samarbejde omkring fødslen. 
- Medbring et stort tørklæde til rebozomassage.

Du kan forvente at følgende emner vil blive gennemgået:

 • Teori om fødslens fysiologi og psykologi.
 • Rettigheder/valg/tilbud som fødende i DK.
 • Smertelindring: Hvordan kan min partner/fødselshjælper hjælpe til smertelindring?
 • Hvordan kan han/hun være en aktiv hjælp under ve-arbejde/vepauser?
 • Yogastillinger og akupressurpunkter, som kan virke smertelindrende under fødslen.
 • Gennemgang af gode fødestillinger - hvordan kan fødselspartneren hjælpe?
 • Hvem skal tage imod babyen? 
 • Hud mod hud og den første amning samt de første timer efter fødslen.
 • HVIS man ender i akut kejsersnit, hvad så?
 • At stå sammen gennem fødslen.

Se kommende forløb HER & køb HER

MODUL 4: HéLT BABY

Selvom de fleste gravide kvinder primært har fokus på fødslen, vil det lette tiden efter fødslen at være bevidst og forberedt på de forandringer der knytter sig til denne tid. Dette værende i forbindelse med amning og oplevelsen af kroppen efter fødslen.  

Du kan forvente at følgende emner vil blive gennemgået:

 • Hvorfor amning? 
 • Amning: det første døgn. 
 • Amning: de næste 2-3 døgn. 
 • Når mælken løber til (ca. 3-5 døgn).
 • Amning efter nogle uger. 
 • ”At have for lidt mælk” og at starte forfra.
 • ”Hjælpemidler” og gode råd.
 • Brystbetændelse.
 • Moderes kost under amning. 
 • Hvad med flaskeernæring? Hvad skal man være opmærksom på? 
 • Amningens udfordringer.
 • Ammestillinger.
 • Efterfødselstræning, - både for baby og mor
 • Signaler fra barnet. At lære barnet at kende.

Se kommende forløb HER & køb HER

DU KAN BEGYNDE FORLØBET NÅR SOM HELST I DIN GRAVIDITET.

Du tilrådes, at træne øvelserne ca. 10 min. om dagen gennem forløbet og frem til termin. 
Det kan anbefales, at kombinere ”HeLT KLAR TIL FØDSEL” med ”HeLT GRAVIDYOGA”, da du dermed kan få ugentlig undervisning i yoga, som omfatter de teknikker du bliver præsenteret for på ”HeLT KLAR TIL FØDSEL” , dette er dog ikke et krav for at deltage.

Se kommende forløb HER & køb HER

 

MEDLEM AF SYGEFORSIKRING DANMARK?

Gives der 30% refusion på forløbet.

KØB HER


HAR DU SPØRGSMÅL

eller vil du booke en plads?