HéLT GRAVIDYOGALÆRER UDDANNELSE

På HéLT Gravid Yogalæreruddannelse lærer du at møde kvinder med alt hvad de er og tilegner dig mod og evner til at styrke og støtte dem via yogaen.

ANSØG OM EN PLADS TIL FORÅRET 2020 NEDERST PÅ DENNE SIDE

Gravid yoga fødselsforberedelse gravidyoga

Har du lyst til, gennem yogaen, at løfte andre kvinder, skabe fællesskab og åbenhed om alt hvad graviditet indbefatter?

Vi går helhjertet til værks og arbejder hele vejen rundt om graviditetens facetter. Du bliver undervist af passionerede eksperter med speciale i yoga, fødsel og moderskab, kropsbehandlere samt HéLTs ledende jordemoder og psykolog, og bliver uddannet til at facilitere yogaklasser med udgangspunkt i den gravides fysiske- såvel som psykiske og mentale tilstand.

Du lærer at etablere rum og undervise nærværende, trygge forløb, der følger gravide kvinder og hjælper dem i kontakt med sig selv og deres ufødte barn med henblik på en nærende og sund graviditet og fødsel.

DATOER

(I alt 4 weekender)

Uge 10: 6., 7. & 8. marts, 2020

uge 12: 20., 21., 22. marts, 2020

Uge 16: 17., 18. & 19. april, 2020

uge 20: 15., 16., 17. maj, 2020

Tider:

Fredage kl 17.00-21.00

Lørdage kl. 09.00-17.00

Søndage kl. 09.00-17.00
 

PRIS:

14.500 kr. før 1/1-2020

16.500 kr. efter 1/1-2020

Under og efter uddannelsen vil du indgå som en del af HéLT, undervise trainee-klasser i vores yoga-stuer og finde støtte og sparring fra vores undervisere, jordemødre og kropsbehandlere frem mod eksamen.

Er du yogalærer vil uddannelsen fungere som en overbygning på din eksisterende certificering og uddanne dig til at undervise gravide. Du behøves ikke at være uddannet yogalærer for at deltage på uddannelsen. Vi tager udgangspunkt i din baggrund/motivation og sikrer at du før eksamen føler dig kompetent til at møde de gravide og undervise yoga. Vi arbejder med individualisering i undervisningen, så vi sikrer at uddannelsen komplimenterer din baggrund. Du er måske jordemoder, doula, sygeplejerske, fysioterapeut, kropsbehandler, psykomotorisk terapeut, psykolog, eller måske du bare har et ønske om at fordybe dig i yoga og graviditet el. lign.

Uddannelsen er på 110 timer, inddelt i 4 moduler. Hvert modul består af 20-25 timers undervisning som omfatter en blanding af lektioner, interaktiv undervisning, yogaklasser, oplæg og gruppearbejde.

Herudover vil du som del af uddannelsen deltage som observatør på vores fødselsforberedelseskursus HéLT klar til fødsel, minimum tre HéLT Gravid yogaklasser samt udføre 15 timers egen-praksis/læring/undervisning.
Desuden vil du kunne deltage på HéLT Gravids relevante workshops og følge vores kropsbehandleres arbejde med gravide via rebozo og akupunktur, samt uddannelse af fødselshjælpere.

Gravidyoga meditation moderskab graviditet yoga

Eksempel på en undervisningsdag på HéLT Gravidyogalærer-uddannelse

kl. 9.00-10.15 Inspirationsklasse: Gravidyoga

Kl. 10.30-12.00: Teoretisk undervisning f.eks. i graviditetens forandringer

Kl. 12.00-12.45: Frokost

Kl. 12.45-15.00: Yogalab; At tilpasse yogastillinger til den gravide krop, brug af props m.m.

Kl. 15.15-17.00: Teori og praksis: Åndedræt både ve-åndedræt og åndedrætsøvelser og visualisering til brug under gravidyogaklassen.

Generelt
Du vil have en inspirationsklasse på hver undervisningsdag, således at du pr. modul (20-25 timer) vil praktisere yoga minimum 3 gange.

Du vil modtage relevante og aktuelle artikler og materiale til hjemmearbejde, samt skulle aflevere 2 skriftlige afleveringer (inkl. din eksamensopgave).

Uddannelsens eksamen er en kombination af praksis og teori, hvilket vil vægte 50/50. 

Gravid squad yoga helthelt
gravid yoga graviditet fødsel heltgravid

OVERBLIK OVER UDDANNELSENS MODULER

Bemærk venligst at indholdet er vejledende og at det detaljerede program tilsendes én måned inden uddannelsens start.

Modul 1 

 • Graviditetens og fødslens anatomi og fysiologi (Barnets vækst i livmoderen, forandringer i den gravide krop i 1., 2. & 3. trimester samt fysiologien og psykologien bag den naturlige fødsel)

 • REBOZO og brug heraf under gravidyoga-undervisningen.

 • Akupressur (Traditionel kinesisk medicin) under graviditet & fødsel – udrensning, tryk & smertelindring.

 • Inspirationsklasser: Gravidyoga

 • Gravidyoga som fødselsforberedende værktøj (åndedræt, vestillinger, visualisering m.m.)

 • Yogalab: tilpasning af yogastillingerne til den gravide krop med hensyn til individuelle behov

Modul 2

 • Graviditetens psykologiske aspekter (Moderens oplevelse af graviditeten samt relationen til babyen i maven)

 • Prænatal psykologi (v. Anna-Kathrine Højland - undervisning af Autoriseret klinisk psykolog. Specialist i klinisk børnepsyk. & Jordemoder.)

 • Inspirationsklasser ”Gravidyoga med fokus på tilknytning & forbindelse mellem mor & barn"

 • Yogalab: tilpasning af yogastillingerne til den gravide krop med hensyn til individuelle behov.

 • Vejrtrækning & mindfullness som element i gravidyogaundervisningen (Ve-åndedræt, visualisering)

Modul 3

 • Workshop med Anna Falch, Ejer af HéLT: Transformation fra kvinde til mor. 

 • Opbygning af yogaklasser, der understøtter en sund graviditet & fødsel

 • Yogalab: tilpasning af yogastillingerne til den gravide krop med hensyn til individuelle behov

 • Brug af blokke, tæpper, puder & andre props i undervisningen

 • Smertehåndteringsværktøjer i yogaundervisningen mhp. den forstående fødsel

 • Inspirationsklasser: Yinyoga for gravide

 • Yogastillinger som fødestillinger

 • Stemmebrug, ordvalg & kropssprog som gravidyogalærer

 • Tematisering af undervisningen

 • Sekvensering af en gravidyogaklasser

 • Forskelle mellem gravidyoga & yoga (ansvarlighed i undervisning af gravide)

Modul 4

 • Praktisk eksamen: Undervisningseksamen

 • Skriftlig eksamen og feedback

 • Refleksion omkring deltagelse på HéLT KLAR TIL FØDSEL samt gravidyogaklasser

 • Inspiration til forløbs-sammenssætning

 • Dig som gravidyogalærer - compassion & self compassion

 • Afslutning, eksamensbeviser og evaluering

UNDERVISERE

Jordemoder Janne Hasgaard

JANNE HASGAARD: HéLT GRAVIDS ledende jordemoder, gravidyogalærer & kropsbehandler.
Janne er HéLT Gravids ledende jordemoder og gravidyogalærer, samt ekspert i robozobehandling, akupunktur og jordemoderkonsultationer til gravide. Hun varetager herudover HéLTs fødselsforberedelse, som også vil indgå som en del af gravidyogalærer-uddannelsen. Janne ser den enkelte kvinde og formår at styrke hende indefra. Janne arbejder ud fra den gravide kvindes behov og ønsker at medvirke til, at hun kan tage ansvar og styring for egen fødsel med principperne nærvær, respekt og individualitet i højsæde. Janne varetager al undervisning i fysiologi og anatomi, den gravide og fødende krop samt hvordan yogaen kan supportere en graviditet og fordre den naturlige fødsel.

Fia Frydenlund

FIA FRYDENLUND: HéLTs Yogafaglige ekspert, gravidyogalærer.
Fia er HéLTs yogafaglige ekspert. Hun har været med HéLT lige fra starten og har dyrket og undervist yoga i mere end 15 år. Fia har en indgående viden om yogaen og vil være ansvarlig for undervisning af uddannelsens inspirationsklasser, der går i dybden med yogafilosofien, teknikken, såvel som de fysiske og psykiske effekter af yogastillingerne. Kombinationen af denne faglighed samt hendes viden om kroppens udvikling gennem en graviditet, bruger hun til at støtte gravide, trods mangeartede gener. Fia bruger personligt yogaen til at finde fokus, også når hun møder udfordringer på sin vej. Hun er mor til en søn med særlige behov og har et stort hjerterum for børn. Som underviser har Fia desuden stor erfaring i at møde og undervise mennesker med funktionsnedsættelser og fysiske såvel som psykiske udfordringer (handicap, ældre, depressive, stressede m.fl.)

Anna Falch

ANNA FALCH: Ejer af HéLT & HéLT GRAVID, Space holder, Yogalærer, Kropsbehandler, Klinisk Diætist med speciale i graviditet & fødsel.
Igennem de seneste 12 år at sit liv, har Anna fordybet sig i fødsler samt det arbejde, der omhandler fysisk, mental og psykisk forberedelse og sparring under graviditeten og ind i moderskabet. Hun er mor til tre, har været i fødsel i det åbne hav, født udendørs og er aktiv forgænger, når det kommer til at bryde med fødselsrelaterede tabuer. Anna er stifter af HéLT & HéLT Gravid, står i spidsen for HéLTs uddannelser og er derudover bla. uddannet zoneterapeut, massør og klinisk diætist.

Anna-Kathrine Højland.jpg

ANNA-KATHERINE HØJLAND: Autoriseret klinisk psykolog og specialist i klinisk børnepsykologi. Hun er også uddannet jordemoder og scanningsjordemoder. Anna-Katherine har siddet 3 år i bestyrelsen for Nordisk Forening for Spædbørns Udvikling og sidder i bestyrelsen i Nordic Marcé Society for Perinatalt Mentalt Helbred. Anna-Katherine har omfattende klinisk erfaring med gravide/højrisikogravide, spæd- og småbørnsforældre som dels jordemoder, og som psykolog i børnepsykiatrien samt mangeårigt i Familieambulatoriet med højrisikogravide med tidligere/nuværende rusmiddelforbrug og deres børn. Anna-Katherine vil stå for en grundig indføring i den nyeste viden om prænatalpsykologi - den psykologi som foregår mens babyen er i livmoderen. 

Gravid yoga hélt graviditet
Gravidyoga afspænding

PRAKTISK

Pris: 14.500 kr. før 1/1-2020 & 16.500 kr. efter 1/1-2020

Inkl. Alle kursusdage, workbook & eksaminationsgebyr.

 • Undervisningssted: HéLT, Vesterbrogade 20, København V.

 • Efter bestået eksamen udstedes eksamensbevis, såfremt du har deltaget på samtlige undervisningstimer.

 • BETALINGSBETINGELSER: I tilfælde af afbud efter tilmelding gives ingen refusion (se yderligere herunder)

 • Fravær: Det er ikke muligt at have fravær på denne uddannelse. 

ANSØGNING, OPTAGELSE & BETALING

Ønsker du at blive optaget på uddannelsen, bedes du udfylde felterne herunder og klikke på SEND eller sende din ansøgning pr. mail til kontakt@helthelt.dk.

Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af din motivation for at uddanne dig til gravidyogalærer, din erfaring med/interesse i graviditet/fødsel, din eventuelle undervisningserfaring samt din uddannelsesbaggrund og faglige profil.

Når du har sendt din ansøgning, vil du blive kontaktet af HéLT. 

Prisen for uddannelsen er kr. 14.500 ved tilmelding inden d. 1/1 2020.
Herefter stiger prisen til kr. 16.500. Du tilmelder dig ved at udfylde felterne og klikke på SEND hvorefter du vil modtage svar fra os med svar på hvorvidt du er optaget på uddannelsen. Herefter vil du indbetale et ikke-refunderbart depositum på kr. 4000 på følgende link.

Herefter er to forskellige muligheder for at betale restbeløbet:

1) Efter du har betalt depositum skal det resterende beløb indbetales inden d. 1/1 2020. 

2) Efter du har betalt depositum skal der inden d. 1/1 2020 indbetales 7500 kr. Herefter betales i rater kr. 1000 pr. måned op til at uddannelsen er afdraget.


Har du brug for mere information?

Har du spørgsmål til uddannelsen eller er du i tvivl om det er det rigtige for dig? Tøv ikke med at sende os en mail, så ringer vi til dig til en uforpligtende samtale, hvor vi vil fortælle mere og besvare dine spørgsmål. Skriv til os på: kontakt@helthelt.dk 

Navn *
Navn