Back to All Events

KUNSTEN AT VÆRE EN SAMMENBRAGT FAMILIE

En sammenbragt familie adskiller sig fra det traditionelle familiemønster som vi kender fra kernefamilien med mor/far og barn. Dette er vilkår man som medlem af en sammenbragt familie skal finde sit forhold til, og samarbejde omkring som par.
Psykolog Sia Holm vil denne aften dele ud af sine erfaringer omkring, hvad det er vigtigt at være opmærksom på som par i etableringen af en sammenbragt familie. Hun vil helt konkret snakke om, hvordan det rent lavpraktisk kan se ud for parret. Der vil blive åbnet op for debat og snak omkring disse måder at organisere sig på blandt deltagerene. 

En sammenbragt familie er en familie, hvor der er børn med fra tidligere forhold.
Hver 5. barn oplever på et tidspunkt i deres liv, at være i en sammenbragt familie. 
Der er en følelsesmæssig forskel på egne børn og andres børn, ligesom der er en følelsesmæssig forskel på egne forælder, og andre voksne.

Det der adskiller en sammenbragt familie fra en traditionel kernefamilie er:

  • Der er en biologisk forælder uden for familien, ofte af samme køn som stedforælderen inde i familien, der på den ene eller anden måde har indflydelse på din familie.
  • Stedrelationen skal skabes. Der er en følelsesmæssig forskel på egen børn og andres børn, ligeså vel som der er en følelsesmæssig forskel på egne forælder og andre voksne.
  • Der er en omskiftlighed i familien, nogle gange er der måske 3 medlemmer andre gange måske 6 medlemmer i din familie.
  • Der er medlemmer af din familie der også er medlem af en anden familie.
  • Forælder/barn relationen var der før kæreste relationen.

Alle disse vilkår adskiller en sammenbragt familie fra det traditionelle familiemønster vi kender fra kernefamilien med mor/far og barn. Dette er vilkår man som medlem af en sammenbragt familie skal finde sit forhold til, og samarbejde omkring som par. Sia Holm vil denne aften dele ud af sine erfaringer omkring, hvad det er vigtigt at være opmærksom på som par i etableringen af en sammenbragt familie. Hun vil helt konkret snakke om, hvordan det rent lavpraktisk kan se ud for parret. Der vil blive åbnet op for debat og snak omkring disse måder at organisere sig på blandt deltagerene. 

OM SIA HOLM
Psykolog Sia Holm, har arbejdet med par i sammenbragte familier siden 2004, først igennem Familiestyrelsen fra 2005-09, og siden i egen praksis, har haft over 400 par gennem et samtaleforløb.

Sia Holm er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet, med en terapeutisk efteruddannelse som gestaltterapeut og har arbejdet fra  praksis i Bagsværd siden 2005. Sia har forsket i sammenbragte familier & er er stifter af sitet sammenbragte-familer.dk

YDERLIGERE OM SIA HOLM: 

DATO: 27. November, 2017

TID: Mandag kl. 19.00-21.00

PRIS: 150 kr.

Later Event: December 30
RESTORATIV YOGA WORKSHOP